Home

 

Wat eten we morgen? Vis in een blokje van vijf op vijf centimeter of aardappelen met een gewijzigde DNA-structuur? We staan er vaak niet bij stil maar de kloof tussen de productie van voedsel en wat uiteindelijk op ons bord belandt, is nog nooit zo groot geweest.

Deze informatieve website biedt een inzicht in de complexe verhoudingen tussen landbouw, voeding en consument. Met voeding als invalshoek wordt de aandacht gevestigd op de productie, verwerking en consumptie van levensmiddelen.

Overzicht thema's: